Bertie van der Heijdt afdelingshoofd Nucleaire Installaties en Transport ANVS

Bertie van der Heijdt is per 1 maart 2020 benoemd als afdelingshoofd Nucleaire Installaties en Transport bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Dr.ir. L.M. van der Heijdt was teamleider Nucleaire Installaties bij de ANVS en nam sinds 1 januari 2020 de afdeling Nucleaire Installaties en Transport deels al waar. Daarvoor werkte hij als coƶrdinerend inspecteur bij de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en daarvoor bij de Toezichtseenheid Waterbeheer van de ILT. Voor de overstap naar de Rijksoverheid heeft hij gewerkt bij een adviesbureau op het gebied van bodemverontreiniging.

Bertie van der Heijdt studeerde Milieuhygiƫne in Wageningen en is gepromoveerd in de bio-organische chemie aan de Universiteit Utrecht.