Roger Planje afdelingshoofd Pensioenbeleid bij SZW

Roger Planje start op 5 april 2020 als afdelingshoofd Pensioenbeleid bij de directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Drs. R.P.J.P. (Roger) Planje werkt momenteel als afdelingshoofd Corporaties bij de directie Woningmarkt bij het ministerie van BZK. Daarvoor is hij in diverse functies werkzaam geweest bij de directie Algemene Economische Politiek bij het ministerie van EZK.

Roger Planje studeerde Algemene Economie aan de universiteit van Tilburg.