Maarten Abelman plaatsvervangend directeur Strategie en Uitvoeringsadvies bij de IND

Maarten Abelman is met ingang van 4 maart 2020 benoemd als plaatsvervangend directeur bij de directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie Justitie en Veiligheid.

Maarten Abelman

Mr. M. (Maarten) Abelman vervult sinds 2019 als waarnemer de functie van plaatsvervangend directie SUA en treedt nu in vaste dienst. Vanaf 2012 was hij hoofd van het Bureau Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Daarvoor werkte hij in diverse functies als raadsadviseur en wetgevingsjurist bij de directie wetgeving bij het ministerie van JenV.

Maarten Abelman studeerde Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden.