Rob van Lint treedt terug als inspecteur-generaal bij de NVWA

Rob van Lint treedt terug als inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit per 1 mei 2020.

Rob van Lint

Drs. R.J.T. (Rob) van Lint is sinds 1 juli 2017 inspecteur-generaal bij de NVWA. Daarvoor was hij hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.