Jaap Slootmaker directeur-generaal Water en Bodem bij IenW

Jaap Slootmaker RO CISA wordt directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2020.

Jaap Slootmaker

Drs. J.H. (Jaap) Slootmaker is sinds 2018 plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij Chief Financial Officer (CFO) bij Rijkswaterstaat. Eerder bekleedde hij diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken.

Jaap Slootmaker studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de post-doctoraal studie Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.