Marianne Villée manager POOL bij EZK

Marianne Villée wordt per 15 maart 2020 benoemd als manager POOL bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Marianne Villée

Drs. M.C.A. (Marianne) Villée is sinds februari 2016 plaatsvervangend manager POOL bij het ministerie van EZK. Daarvoor vervulde zij diverse functies bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Marianne Villée studeerde Juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit Tilburg.