Mattie Busch afdelingshoofd Waterkwaliteit en Kwantiteit bij IenW

Mattie Busch wordt per 1 april 2020 benoemd tot afdelingshoofd Waterkwaliteit en Kwantiteit bij de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mattie Busch

Drs. M.J.C. (Mattie) Busch werkt sinds 2012 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, eerst als afdelingshoofd Waterveiligheid en meer recent als afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid. Daarvoor vervulde hij diverse managersrollen binnen het toenmalige ministerie van VROM.

Mattie Busch studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht.