Geert Bos juridisch adviseur Juridische zaken en Wetgevingsbeleid bij JenV

Geert Bos start op 1 mei 2020 als juridisch adviseur Juridische zaken en Wetgevingsbeleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mr. G.M. (Geert) Bos is sinds 1 januari 2018 hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele zaken bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft daarvoor bij het Openbaar Ministerie en op diverse plekken binnen JenV gewerkt.

Geert Bos studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.