Uitstel enkele functiewisselingen

In verband met de situatie rond het coronavirus is besloten enkele functiewisselingen die op korte termijn zouden plaatsvinden uit te stellen.

Op voordracht van minister Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de ministerraad ingestemd met het langer aanblijven van Paul Huijts als secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken, Joke Brandt als secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maarten Camps als secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Hans Schutte als directeur-generaal DUO bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ook is de ministerraad akkoord met de verlenging van de benoeming van Fred Paling als voorzitter raad van bestuur UWV en van Peter Heij als directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de verlenging van de benoeming van Peter Heij zal Jaap Slootmaker langer aanblijven als plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor allen geldt dat zij vooralsnog hun huidige functies tot 1 september 2020 zullen bekleden.

Uitstel andere functiewisselingen

De komende tijd zullen er meer functiewisselingen worden uitgesteld. Als dat het geval is, zal dat worden aangepast in het oorspronkelijke benoemingsbericht. Daarbij is de oorspronkelijke datum nog te vinden en het aanpassen duidelijk te zien. Ook deze paragraaf is later, op 24 maart, aan dit bericht toegevoegd.