Jurgen Geelhoed regioambassadeur Noord bij EZK en LNV

Jurgen Geelhoed wordt per 1 mei 2020 benoemd als regioambassadeur landsdeel Noord bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Jurgen Geelhoed

Drs. J.J. (Jurgen) Geelhoed is op dit moment specialistisch adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor vervulde hij diverse andere (management)functies bij hetzelfde ministerie. Geelhoed was tevens senior adviseur/manager bij het Nederlands investeringsagentschap.

Jurgen Geelhoed studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.