Uitstel functiewisselingen op directeursniveau

In verband met de situatie rond het coronavirus is besloten om, in navolging van de topmanagementgroep, ook enkele functiewisselingen op directeursniveau die op korte termijn zouden plaatsvinden uit te stellen.

Brigitte Zonneveld wordt niet per 15 april, maar met ingang van 15 juni 2020 directeur Bestuursondersteuning bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heleen Dekker wordt niet per 1 april, maar per 15 juni 2020 benoemd tot directeur van de gemeenschappelijke directie Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De komende tijd zullen er meer functiewisselingen worden uitgesteld. Als dat het geval is, zal dat net als bij bovenstaande gevallen worden aangepast in het oorspronkelijke benoemingsbericht. Daarbij is de oorspronkelijke datum nog te vinden en het aanpassen duidelijk te zien.