Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 geopend

Nederland bevindt zich in een roerige periode. Welke manager is in staat om op een juiste manier in te spelen op deze complexe opgaven? En wie weet ook in roerige tijden het verschil te maken?

Nomineer jouw overheidsmanager via de website overheidsawards.nl. Nomineren is mogelijk tot en met 25 juni.

De Verkiezingen worden georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).