Maarten Ruys interim-inspecteur-generaal NVWA

Maarten Ruys wordt interim-inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De benoeming gaat in op 1 mei 2020.

Maarten Ruys

Drs. M.A. (Maarten) Ruys was de afgelopen periode onder meer interim-voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit, secretaris bij de gemeente Groningen en interim-directeur-generaal bij de Belastingdienst. Eerder was hij in de periode van 2003-2008 secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maarten Ruys is op dit moment onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Avelijn, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Kwadrantgroep, een zorginstelling voor ouderen.

Maarten Ruys studeerde Economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.