Eva den Dunnen-Heijblom plaatsvervangend secretaris-generaal LNV

Eva den Dunnen-Heijblom wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020.

Eva den Dunnen-Heijblom

E. (Eva) den Dunnen-Heijblom MSc is op dit moment waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal/CIO bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via ABD Interim. Daarvoor was zij directeur Klantcontacten & Operations bij het CAK Den Haag.

Eva den Dunnen-Heijblom behaalde een Master Health Economics, Politics and Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij volgde in 2016/2017 het ABD Kandidatenprogramma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.