Peter Heij consultant bij ABDTOPConsult

Peter Heij wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming, die plaatsvindt omdat de termijn van een zittende consultant verstrijkt, gaat in op 1 september 2020.

Peter Heij

Drs. P.R. (Peter) Heij is op dit moment directeur-generaal Water en Bodem, voorheen directeur-generaal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (vanaf 2010 ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie) algemeen directeur van de Dienst Landelijk Gebied en directeur van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Peter Heij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.