Ronnie van Diemen-Steenvoorde directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS

Ronnie van Diemen-Steenvoorde wordt directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020.

Ronnie van Diemen

Dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen is sinds eind 2012 inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarvoor vervulde zij diverse bestuursfuncties in de curatieve zorg, gezondheidszorgopleiding en in de GGZ. Ook was zij hoogleraar onderzoek en ontwikkeling van medisch onderwijs en opleiding in Amsterdam.

Ronnie van Diemen studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte 10 jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, waar zij is opgeleid tot kinderarts-nefroloog. Ze promoveerde tijdens haar opleiding op het onderwerp hemodialyse en niertransplantatie bij kinderen. Van 1993 tot 2003 werkte Ronnie van Diemen als kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ze was daar ook opleider en afdelingshoofd Kindergeneeskunde.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.