Jan Vermeer plv. directeur Bestuur, Financiën en Regio’s bij BZK

Jan Vermeer start op 16 juli 2020 als hoofd Bestuur en Advisering, tevens plaatsvervangend directeur Bestuur, Financiën en Regio’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Jan Vermeer

J.A. (Jan) Vermeer is momenteel plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde hij verschillende functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaronder die van plaatsvervangend directeur Re-integratie en Participatie en MT-lid bij de directies Werk en Bijstand en Uitvoeringsbeleid.    

Jan Vermeer studeerde Public Management aan de Universiteit Twente.