Olaf Wilders programmadirecteur Gegevensuitwisseling in de zorg bij VWS

Olaf Wilders is per 1 mei 2020 aangesteld als programmadirecteur Gegevensuitwisseling in de zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Olaf Wilders

Drs. O.L.A. (Olaf) Wilders MBA MPA was hiervoor als programmadirecteur werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand en als programmamanager bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij werkzaam bij het organisatie-adviesbureau Andersson Elffers Felix, waarvan vijf jaar op de Caribische eilanden. Hij startte zijn loopbaan bij de politie Amsterdam.

Olaf Wilders studeerde Sociologie, deed een Master of Business Administration en sloot een opleiding tot Master of Public Administration aan de NSOB af.