Emiel Reiding directeur Metropoolregio Amsterdam

Emiel Reiding wordt per 1 augustus 2020 secretaris-directeur van de Metropoolregio Amsterdam.

Emiel Reiding

Drs. E. (Emiel) Reiding is op dit moment directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij onder meer hoofd Strategie voor het directoraat-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.