Connie Eli directeur Communicatie bij BZK

Connie Eli start op 15 juni 2020 als directeur Communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Connie Eli

M.C. (Connie) Eli werkte de laatste jaren als zelfstandig interimmanager en adviseur vooral in rollen als directeur, bestuurder en adviseur. Daarvoor was zij onder andere manager Communicatie bij SenterNovem (nu RVO), directeur Communicatie bij UWV en algemeen directeur bij de Judobond Nederland.