Marc Allessie directeur Ambtenaar en Organisatie bij BZK

Marc Allessie wordt met ingang van 1 juli 2020 benoemd als directeur Ambtenaar en Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij vervulde deze functie op interimbasis sinds 1 september 2018.

Marc Allessie

Ing. M.M.J. (Marc) Allessie was voordat hij op interimbasis als directeur A&O aantrad directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eerder bekleedde hij sinds 1981 diverse project- en leidinggevende functies bij het toenmalige ministerie van VROM, waaronder die van waarnemend en plv. directeur van de directie Klimaat en Industrie en afdelingshoofd bij de directie Lucht en Energie.