Esther Pijs directeur Warmte & Ondergrond bij EZK

Esther Pijs wordt met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot directeur Warmte & Ondergrond bij het directoraat-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Esther Pijs

Drs. E.W.E. (Esther) Pijs is op dit moment directeur van de projectdirectie Gastransitie Groningen bij het ministerie van EZK. Daarvoor was zij directeur Regio bij de ministeries van EZK en LNV. Eerder was zij onder meer unitmanager Bekostiging bij de Dienst Uitvoering Onderwijs bij het ministerie van OCW en vervulde ze diverse functies bij het huidige RVO.

Esther Pijs studeerde Geschiedenis en Internationale betrekkingen aan de universiteit van Utrecht. Ze nam deel aan het ABD Kandidatenprogramma.