Richard Vielvoije directeur I-Interim Rijk/beoogd directeur I-Ecosysteem bij BZK

Richard Vielvoije start op 1 augustus 2020 als directeur I-Interim Rijk/beoogd directeur I-Ecosysteem bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drs. R. (Richard) Vielvoije AC is momenteel director bij Deloitte Consulting B.V. Eerder vervulde hij diverse functies bij de gemeente Rotterdam en bij verschillende organisaties in het MKB.

Richard Vielvoije studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.