Hans Nieuwenhuis afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid bij IenW

Hans Nieuwenhuis wordt per 1 augustus 2020 benoemd tot afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hans Nieuwenhuis

Ir. H. (Hans) Nieuwenhuis is momenteel directeur Noord-Europa bij Marine Stewardship Council. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwalitei en het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hans Nieuwenhuis studeerde Milieuhygiƫne aan de Universiteit van Wageningen.