Roland Driece directeur Internationale Zaken bij VWS

Roland Driece start per 1 juli 2020 als directeur Internationale Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Roland Driece

Mr. drs. R.A. (Roland) Driece is sinds september 2019 al waarnemend directeur Internationale Zaken. Daarvoor vervulde hij bij VWS de functies van plaatsvervangend directeur Internationale Zaken en programmamanager voor de organisatie van het EU Voorzitterschap. Eerder was hij onder andere ambassaderaad voor de Volksgezondheid op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Geneve voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte hij voor het ministerie van Economische Zaken.

Roland Driece studeerde Bestuurskunde en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.