Marloes Blonk programmamanager Bestuurlijke Informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteit bij JenV

Marloes Blonk start per 1 augustus 2020 als programmamanager Bestuurlijke Informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteit bij het DG Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij volgt hiermee Esther Wijker op.

Marloes Blonk

Drs. M. Blonk is op dit moment coördinator Strategie, tevens plaatsvervangend afdelingshoofd bij de  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarvoor vervulde ze diverse nadere functies bij de NCTV. Eerder was zij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Marloes Blonk studeerde Nederlandse taalwetenschappen aan Universiteit Utrecht.