Sylvia Bijl directeur Begroting hoofddirectie Financiën en Control bij Defensie

Sylvia Bijl wordt per 1 juli 2020 directeur Begroting bij de hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) bij het ministerie van Defensie.

Sylvia Bijl

Drs. S. (Sylvia) Bijl is sinds 2017 afdelingshoofd Begrotingszaken bij deze directie. Daarvoor was zij plaatsvervangend afdelingshoofd bij de afdeling Voorafgaand Toezicht en Beleidscontrol van de HDFC. Eerder werkte ze onder andere op Curaçao bij het College Financieel Toezicht voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op Aruba voor het ministerie van Financiën.

Sylvia Bijl studeerde International Economics and Business in Groningen.