Hélène Borburgh directeur Bestuur, Beleid en Communicatie bij ACM

Hélène Borburgh wordt per 1 september 2020 benoemd tot directeur Bestuur, Beleid en Communicatie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mr. H.C.T.M. (Hélène) Borburgh is op dit moment plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatiebeleid en hoofd team Governance zelfstandige organisaties bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was ze onder meer afdelingshoofd bij het ministerie van Financiën en de Nederlandse Mededingingsautoriteit en werkte ze bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Economisch en Sociaal Comité van de EU.

Hélène Borburgh studeerde Nederlands recht. aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.