Marc Hoenders waarnemend directeur projectdirectie Gastransitie Groningen bij EZK

Marc Hoenders wordt per 1 augustus 2020 waarnemend directeur van de projectdirectie Gastransitie Groningen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij blijft daarnaast ook directeur van de projectdirectie Groningen Bovengronds. Tevens wordt hij per 1 augustus 2020 kwartiermaker met de opdracht een samenvoeging van beide directies voor te bereiden.

Marc Hoenders

M.H.J. (Marc) Hoenders was eerder werkzaam als MT-lid Groningen Bovengronds. Daarvoor was hij achtereenvolgens projectleider Gaswinning Groningen en MT-lid van de Nationaal Coördinator Groningen, directie Den Haag.

Marc Hoenders studeerde Levensmiddelentechnologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij heeft een Master of Business Administration bij NCOI afgerond.