Gijs Zeestraten afdelingshoofd Corporaties bij BZK

Gijs Zeestraten start op 31 augustus 2020 als afdelingshoofd Corporaties bij de directie Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gijs Zeestraten

Drs. G.P. (Gijs) Zeestraten is op dit moment clusterleider Nationaal klimaatbeleid bij de directie Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor vervulde hij verschillende andere functies bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het directoraat-generaal Agro.  

Gijs Zeestraten studeerde internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Birmingham.