Michel van der Koogh hoofd Bedrijfsvoering en Kwaliteit P-Direkt bij BZK

Michel van der Koogh wordt met ingang van 1 september 2020 hoofd Bedrijfsvoering en Kwaliteit P-Direkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

M. (Michel) van der Koogh MPM is momenteel hoofd Exploitatie en portefeuillehouder SAP, Informatiehuishouding en Informatiebeveiliging/Cyber binnen Integrale Bedrijfsvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties binnen de bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Michel van der Koogh studeerde Public en Non-Profit Management bij Tias, Universiteit van Tilburg.