Debby Lanser sectorhoofd Macro-economische analyse bij het CPB

Debby Lanser wordt per 1 september 2020 sectorhoofd Macro-economische analyse bij het Centraal Planbureau (CPB).

Debby Lanser

Dr. ir. D. (Debby) Lanser is sinds september 2017 sectorhoofd Arbeid, Onderwijs en Pensioenen bij het CPB. Daarvoor was zij programmaleider Macro-economische analyse en vervulde zij bij het CPB onder andere de functies van programmaleider Onderwijs en wetenschap en programmaleider Productiviteit.

Debby Lanser studeerde Technische Wiskunde aan de Universiteit Delft. Ze promoveerde bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica en Universiteit van Amsterdam en ze behaalde een Master of Philosophy in Economics aan het Tinbergen Instituut in Amsterdam.