Nanja Piek hoofd unit Algemeen Beleid Duurzame Mobiliteit bij IenW

Nanja Piek wordt per 1 september 2020 benoemd tot hoofd van de unit Algemeen Beleid Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nanja Piek

Drs. F.J. (Nanja) Piek was werkzaam als hoofd van de Economische Afdeling bij de Nederlandse Ambassade in Londen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was zij onder andere afdelingshoofd en MT-lid Internationale Marktordening en Handelspolitiek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nanja Piek studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.