Marina Eckenhausen inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Marina Eckenhausen wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Marina Eckenhausen

Dr. M.A.W. (Marina) Eckenhausen is op dit moment hoofdinspecteur en tevens waarnemend inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarvoor was zij achtereenvolgens inspecteur en hoofd van de afdeling Medisch Specialistische Zorg bij de IGJ. Voordat ze in 2014 bij de Inspectie kwam bekleedde zij directiefuncties in verschillende ziekenhuizen.

Marina Eckenhausen is opgeleid als kinderarts-neonatoloog in het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.