Wauter Vis hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau ABD

Wauter Vis wordt met ingang van 1 oktober 2020 hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wauter Vis

Drs. W.K. (Wauter) Vis CEMS MIM is sinds 2017 clustermanager Expertises en Innovatie bij P-Direkt bij het ministerie van BZK. Daarvoor was hij coördinator HRM en Rijksbrede implementatiemanager programma Optimaal verbinden, eveneens bij BZK. Eerder werkte Wauter Vis in de adviesbranche en vervulde hij op interim-basis diverse andere managementfuncties op het gebied van Organisatieontwikkeling, Human Resource Management en Ontwikkelen. Zo was hij van 2007 tot 2009 hoofd P&O bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wauter Vis studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij studeerde International Management aan de Stockholm School of Economics en in Liechtenstein.