Bart-Jan ter Heerdt directeur Migratiebeleid bij JenV

Bart-Jan ter Heerdt is met ingang van 1 september 2020 directeur Migratiebeleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij vervulde deze functie sinds december 2019 als waarnemer.

Bart-Jan ter Heerdt

Mr. B.J.Th.(Bart-Jan) ter Heerdt werkt sinds oktober 2007 in verschillende leidinggevende functies bij het ministerie van JenV. Daarvoor werkte hij bij het toenmalige ministerie van VROM en bij de gemeente Arnhem. Hij begon zijn loopbaan in de advocatuur.

Bart-Jan ter Heerdt studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij nam deel aan het ABD Kandidatenprogramma in 2017-2018.