Reinier Koppelaar MT-lid COVID-19 bij VWS

Reinier Koppelaar wordt per 14 september 2020 MT-lid bij de programmadirectie COVID-19 bij het DG Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reinier Koppelaar

Drs. R.J. (Reinier) Koppelaar is op dit moment programmamanager Testen en Traceren bij het ministerie van VWS. Daarvoor was hij onder andere programmamanager Langer Thuis en plaatsvervangend afdelingshoofd Algemeen Economisch Beleid/clustercoördinator Strategie en Kennis bij hetzelfde ministerie. Eerder was hij ambassaderaad Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de Nederlandse ambassade in Beijing, China.

Reinier Koppelaar studeerde Internationale Economie en Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.