Rob de Werd MT-lid/plv. directeur COVID-19 bij VWS

Rob de Werd wordt per 14 september 2020 MT-lid/plaatsvervangend directeur bij de nieuwe programmadirectie COVID-19 bij het DG Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds april 2020 is hij verbonden aan de crisisorganisatie bij VWS.

Rob de Werd

Drs. R.P. (Rob) de Werd was daarvoor sinds 2016 MT-lid bij de directie Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder gaf hij leiding aan enkele andere afdelingen bij hetzelfde ministerie.

Rob de Werd studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.