Ton van Osch manager FBI/concerncontroller bij de IND

Ton van Osch wordt met ingang van 12 oktober 2020 benoemd tot manager  Financiën en Business Informatie/concerncontroller van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ton van Osch

Drs. A.H. (Ton) van Osch werkt sinds juli 2014 als afdelingshoofd bij de directie Financiën & Bestuursadvisering van het Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor werkte hij in verschillende leidinggevende functies bij de ministeries van BZK en VROM. Hij startte zijn loopbaan bij het ministerie van LNV.

Ton van Osch studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.