Wouter Boogaard divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen bij JenV

Wouter Boogaard wordt per 1 oktober 2020 benoemd tot divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wouter Boogaard

W.A. (Wouter) Boogaard MMO EMSD is op dit moment directeur Politieorganisatie en -Middelen bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als
directeur Financiën en Bedrijfsvoering en plaatsvervangend divisiedirecteur Gevangeniswezen. Eerder bekleedde hij verschillende andere functies bij het ministerie van Defensie en de Koninklijke Marine in diverse bestuurlijke en operationele functies.

Wouter Boogaard studeerde Bedrijfskunde aan de Nederlandse Defensie Academie. Daarnaast behaalde hij een Master in Management en Organisatie aan de TIAS Business School van de Katholieke Universiteit Brabant en een Executive Master Security & Defence via het management development traject van het ministerie van Defensie voor hoofdofficieren van de krijgsmacht.