Kees Hoppener MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij IenW

Kees Hoppener wordt per 1 november 2020 benoemd tot MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kees Hoppener

Ir. C. (Kees) Hoppener is momenteel werkzaam als manager Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarvoor was hij manager bij de ILT, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en vervulde hij diverse cluster-, project- en programmamanagersrollen bij het toenmalige ministerie van VROM.

Kees Hoppener studeerde Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.