Jeroen van Vugt directeur Strategie en Innovatie bij de Politie

Jeroen van Vugt is per 1 september 2020 directeur Strategie en Innovatie bij de Politie.

Jeroen van Vugt

Drs. J.L.J. (Jeroen) van Vugt startte op 1 september 2018 als programmadirecteur Strategie bij de Politie met als opdracht de strategische functie te ontwikkelen. Daarvoor was hij ambassaderaad voor Justitie en Veiligheid in Washington DC. Eerder was hij onder andere waarnemend directeur Strategie en Bedrijfsvoering bij de NCTV. Hij heeft een achtergrond als beleidsadviseur en projectmanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als managementconsultant bij Ernst & Young.

Jeroen van Vugt studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.