Anke Buiteveld directeur Bestuursondersteuning en Advies bij OCW

Anke Buiteveld wordt directeur van de directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Anke Buiteveld

Drs. A.A. (Anke) Buiteveld is op dit moment waarnemend directeur BOA. Zij combineert deze functie met het leiden van de directie Internationaal Beleid (IB) bij het ministerie van OCW. Deze functie vervult ze sinds 2008. Zodra er een nieuwe directeur IB is benoemd stapt ze volledig over naar de directie BOA. Eerder was zij al werkzaam bij de directie BOA als afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur. Ze volgt bij de directie BOA Henri van Faassen op, die dit jaar overstapte naar VWS om leiding te geven aan de programmadirectie COVID-19.

Anke Buiteveld studeerde Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen/Radboud Universiteit. Zij volgde het ABD Kandidatenprogramma.