Hennie Brands directeur informatievoorziening en CIO bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Hennie Brands wordt per 15 december 2020 directeur informatievoorziening bij de directie Informatievoorziening en Chief Information Officer bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hennie Brands

Drs. H.H. (Hennie) Brands is momenteel manager bij het onderdeel Informatie, Facilitair, Huisvesting en Inkoop van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was ze leidinggevende bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde ze diverse functies op het gebied van informatievoorziening en bedrijfsvoering en van beleid bij verschillende ministeries en inspecties.

Hennie Brands studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze behaalde ook een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.