Inge Vossenaar directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij OCW

Inge Vossenaar wordt directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2020.

Inge Vossenaar

Mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar MBA is sinds 2015 directeur Middelbaar Beroepsonderwijs, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Sinds maart is zij ten behoeve van de aanpak van de coronacrisis als extra directeur -generaal Volksgezondheid gedetacheerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor was zij directeur Woon- en Leefomgeving en tevens plaatsvervangend DG Wonen en Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was ze onder andere waarnemend directeur Langdurige Zorg en plaatsvervangend directeur Zorg bij het ministerie van VWS.

Inge Vossenaar studeerde Gezondheidswetenschappen, Bedrijfskunde en Nederlands Recht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.