Joris van Egmond hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s bij het RIVM

Joris van Egmond start op 9 november 2020 als hoofd van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Joris van Egmond

J. (Joris) van Egmond MSc is op dit moment afdelingshoofd Regie & Kwaliteit keten Inning & Betalingsverkeer bij de Belastingdienst. Daarvoor was hij manager Centrale Regie bij het Landelijk Incasso Centrum, eveneens bij de Belastingdienst. Eerder werkte hij onder andere als consultant bij Pantopicon in Antwerpen en als stagiair-onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Joris van Egmond behaalde een Master Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en een Master of Science in Public Policy & Human Development aan de Universiteit van Maastricht.