Ronald Barendse directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk/pDG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK

Ronald Barendse is per 14 september 2020 directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Barendse, Ronald

R.J. (Ronald) Barendse was sinds juli 2019 buitengewoon adviseur. Vanuit die positie was hij sinds september 2019 plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk, en heeft hij de afgelopen maanden gewerkt aan de kwaliteit van diverse shared service organisaties bij het ministerie van BZK, zoals Doc-Direkt, P-Direkt en SSC-ICT, en het UBR.