Lilian van den Aarsen directeur Staf Deltacommissaris bij IenW

Lilian van den Aarsen wordt per 1 december 2020 directeur Staf Deltacommissaris bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lilian van den Aarsen

Dr. Ir. L.F.M. (Lilian) van den Aarsen MPA is momenteel directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van IenW. Hiervoor werkte zij onder andere als programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren bij IenW en in andere managementfuncties bij het ministerie van LNV, onder meer als regiodirecteur Oost.

Lilian van den Aarsen studeerde Biologie (landschapsecologie) aan de Wageningen University en is daar gepromoveerd op 'Landbouw en natuur in pleistocene zandgebieden'. Ook heeft zij een Master of Public Administration bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).