Irene Gerrits directeur Mensen en Middelen bij de Inspectie SZW

Irene Gerrits wordt per 1 december 2020 directeur van de directie Mensen en Middelen bij de Inspectie SZW bij het ministerievan Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Irene Gerrits

Drs. I.M.M.G. (Irene) Gerrits was sinds mei 2019 al interim-directeur bij de Inspectie SZW. Voorafgaand aan haar werk bij de Inspectie SZW was Irene onder andere directeur Collectie en Publiek bij het Nationaal Archief. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties bij culturele instellingen.

Irene Gerrits studeerde Kunstgeschiedenis en Museologie.