Bianca Rouwenhorst tijdelijk duo-directeur Informatiebeleid bij VWS

Bianca Rouwenhorst zal met ingang van 12 oktober 2020, naast de functie van programmadirecteur PGB, tijdelijk de functie van duo-directeur Informatiebeleid vervullen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij gaat deze functie vervullen naast Ron Roozendaal.

Bianca Rouwenhorst

B.V. (Bianca) Rouwenhorst MSc is sinds 2017 programmadirecteur Persoonsgebonden budget (PGB) bij VWS. Daarvoor was zij programmamanager Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder vervulde ze diverse functies bij Bureau Digicommissaris, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het UWV.

Bianca Rouwenhorst behaalde een Master of Science in Management & Innovation.